Regering overweegt belasting per kilogram overgewicht

Posted on 24 juni 2015 door

108


diet

diet

Op de hoop met de voorstellen voor een tax shift komt er nog een opmerkelijk voorstel bij: een belasting volgens de Body mass index of BMI. Mensen met overgewicht betalen in dat voorstel per overtollige kilogram meer belastingen.

Het idee komt van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (NVA) en minister van Volksgezondheid en ongeruste zwangere vrouwen Maggie De Block (Open VLD). Het doel is tweeledig: meer inkomsten genereren voor de staat en tegelijk het probleem van overgewicht aanpakken.

‘Mensen zullen geneigd zijn gewicht te verliezen als ze daardoor minder belastingen moeten betalen’, aldus De Block. ‘En mensen die echt teveel wegen zullen zelfs zoveel belastingen moeten betalen dat ze geen geld meer over hebben om eten te kopen. Onze ingreep is daarmee veel efficiënter dan sporten of een maagverkleining.’

Naast de algemene gezondheid van de burger moet deze tax-shift de belastingsverdeling ook eerlijker maken. ‘Mensen met overgewicht kosten de maatschappij meer geld dan magere mensen’, aldus Johan Van Overtveldt. ‘Het is daarom maar normaal dat zij een hogere bijdrage leveren. Vergelijk het met rokers en de taks op hun tabakswaren.’

De body-mass index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De waarde van het BMI is gelijk aan de massa van het lichaam (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte (in meter). Concreet betaalt iemand met een (gezond) BMI van 20 ongeveer evenveel belastingen als hij of zij vandaag zou betalen. Daarna komt er per extra BMI-punt 5 procent belastingsverhoging bovenop.

Mensen met obesitas (BMI meer dan 30) betalen maar liefst 85 procent belastingen op hun inkomsten, waardoor de aankoop van voedsel moeilijk wordt. ‘Maar met de opgestapelde vetreservers kunnen deze dikkerds wel enkele maanden zonder voedsel verder leven en daalt hun gewicht sowieso naar een meer taksvriendelijk cijfer’, zegt De Block daar nog over.

Posted in: Olen nieuws