Roddelbladen krijgen waarschuwingslabel

Posted on 15 januari 2014 door

12


Binnenkort moeten alle in België verkochte zogenaamde “roddeltijdschriften” een waarschuwing op hun cover plaatsen. Die moet waarschuwen voor potentieel leugenachtige of verzonnen inhoud in het magazine.

Het gaat onder andere om de bladen Story, Dag Allemaal en Blik. Zij moeten een zwarte band, zoals nu ook op sigarettenpakken wordt geplaatst, op minstens 50 procent van de cover plaatsen. ‘De beslissing komt er na verschillende incidenten waarbij de roddeltijdschriften halve waarheden of verzonnen feiten over bekende Vlamingen hebben gepubliceerd’, zegt Claude Moens van het agentschap voor Media. ‘We kunnen onmogelijke alle artikels op voorhand nalezen en scannen op onwaarheden of verzonnen feiten. Daarom is er nood aan een duidelijk label die lezers waarschuwt voor de potentieel leugenachtige inhoud.’

‘We raken niet aan de persvrijheid. Er mag nog steeds over alles en iedereen geschreven worden. En de tijdschrijfen mogen nog steeds verkocht en gelezen worden. Maar nu is er duidelijkheid. Het is zoals met het label op sigarettenpakjes. Dat zegt ook niet dat je niet mag roken. Het zegt alleen dat het schadelijk is.’

Het Agentschap voor Media bekijkt nu of ze ook de Bijbel met een ‘leugenlabel’ kunnen voorzien.

story