Uitkering weldra gekoppeld aan prijs Cara Pils?

Posted on 11 oktober 2013 door

31


caraMinister van Werk Monica De Coninck (sp.a) overweegt om werkloosheidsuitkeringen te koppelen aan de prijs van een Cara Pils, en niet langer aan de index. Verschillende werklozenorganisaties hadden daarop aangedrongen.

De prijs van het ‘werklozenpilsje’ stijgt immers sneller dan andere levensnoodzakelijke producten waarop de uitkering nu berekend wordt, zoals chips en cola.

‘Het idee om uitkeringen te koppelen aan de prijs van goedkoop bier is niet langer onaanvaardbaar’, aldus De Coninck. ‘Nogal wat werklozen steunen op hun blikje, dat nu 0,73 euro kost. Dat lijkt niet veel, maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 64% van de uitkering naar de aankoop van Cara Pils gaat. Het blijft immers niet bij eentje.’

‘Het is dan ook meer dan logisch om de uitkeringen aan te passen aan die grootste uitgavenpost. De koppeling is een ingewikkelde berekening, maar het komt er op neer dat wanneer een Cara Pils 1 eurocent in prijs stijgt, de uitkeringen met 15 euro per maand toenemen.’

De werklozenorganisaties hadden gevraagd om ook rekening te houden met de prijs van Cara Pils in nachtwinkels, maar daar wilde de minister voorlopig nog niet op ingaan.

Posted in: Olen nieuws