Abortus mogelijk tot 18 jaar

Posted on 2 februari 2012 door

6


Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen pakt uit met een nieuw decreet. Het vraagstuk over laattijdige abortus is bij deze opgelost.

Het wordt nu mogelijk om probleemjongeren op latere leeftijd alsnog te aborteren. Zo komt een einde aan het ‘duw-trekspelletje’ tussen voor – en tegenstanders van deze gevoelige materie. De minister benadrukt dat het vooral om onhandelbare kinderen gaat. ‘Onze opvangcentra voor deze jongens en meisjes zitten eivol. Wanneer de familiale draagkracht is verdwenen, biedt een spuitje de oplossing’, klinkt het op het ministerie.

Dat spuitje betreft een toxische maar geheel pijnloze injectie in het hart. Een arts komt er niet aan te pas. De ouders kunnen in familiekring zelf actie ondernemen. Bij de apotheek zijn binnenkort gratis doe-het-zelfkits te verkrijgen. Het vergt alleen wat kracht om het borstbeen te doorboren, maar daarna is het ‘kinderspel’.

Het decreet is overigens niet beperkt tot probleemjongeren’, vertelt het kabinet. ‘Lelijke, misbruikte of gehandicapte kinderen kunnen ook genieten van dit genereuze aanbod. Per uitzondering kan de leeftijd opgetrokken, waardoor Jelle Cleymans en Sam Gooris alsnog in aanmerking komen.’

Uitzondering op de regel zijn de Christelijke kinderen. Dat ten gevolge van intensief gelobby door de Kerk. Laattijdige abortus voor niet-Christelijke kinderen keuren de geestelijken echter wel goed. ‘Zo kan voorkomen worden dat zij een zondig en verderfelijk leven zullen leiden’, klinkt het daar.

Posted in: Olen nieuws